Print

Hadžićko ljeto 2019: Večeras uživajte u sevdahu

Organizacioni odbor kulturno-zabavne manifestacije Hadžićko ljeto 2019 vas poziva večeras, 1. august 2019 u 20:30 sati na stadion Osnovne škole “6. mart” Hadžići da uživate u interpretaci...
Kasatici_2019_2

Rekonstrukcija puta Žunovnica – Kasatići

U okviru rekonstrukcije puta Žunovnica-Kasatići ukupne dužine 1200 metara trenutno se izvode radovi širokog otkopa. Po okončanju ovoga posla pritupit će se nasipanju trase puta, izgradnji rigola za o...