587006_voda-cesma-slavina-casa_ls

O B A V J E Š T E NJ E

  Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići,  da je voda higijenski ispravna i d...
DSC_1107

O B A V J E Š T E NJ E

  Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je usljed obilnih kišnih padavin...
Ambulanta_Hadzici_Laboratorija_2018_11

Laboratorija Doma zdravlja Hadžići u novom ruhu

Preduzeće ZZ “Gros-Comp” Hadžići okončalo je radove rekonstrukcije prostorija Službe za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Hadžići. Općina je u ovaj projekat investirala 58.000 KM te na taj na...
Opcinsko_vijece_21_sjednica_2018_9

Javna rasprava: Nacrt Budžeta Općine Hadžići 2019

Općinsko vijeće Hadžići je na 21. redovnoj sjednici održanoj 29.11.2018. godine donijelo Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Hadžići za period 2019-2021. godina i stavlja na Javnu raspra...