Fontana_april_2019_22

Fontana „Meram“ u punom sjaju

Radnici JKP „Komunalac“ Hadžići danas su završili redovni elektromašinski remont fontane „Meram“ u centralnom gradskom parku te je pustili u pogon. Građani, gosti našeg grada i putnici prolaznici pon...
Koscan_800_2019

Manifestacija „Odbrana Koščana“ 2019

U subotu 27. aprila 2019. godine u 12:00 sati na Koščanu održat će se tradicionalna manifestacija „Odbrana Koščana“. Organizacioni odbor je predvidio slijedeći programski sadržaj: Petak 26. april 201...
Hands of group of businesspersons showing teamwork

Općina Hadžići: Odluka o prijemu volontera 2019

Na osnovu Statuta Općine Hadžići i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV, VI i VII stepena stručne spreme u Općini Hadžići, Općinski načelnik putem Službe za opću uprav...
850_2431

Infrastrukturni radovi u općini Hadžići

Na području općine Hadžići realizuju se kapitalni projekti u novoj građevinskoj sezoni 2019. i to izgradnjom sistema vodosnabdijevanja, modernizacijom saobraćajnica te uređenjem industrijskih zona. O...