Asfaltirana ulica Donji Hadžići – Iza pruge

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Hadžići okončalo je radove rekonstrukcije i asfaltiranja dijela ulice Donji Hadžići – Iza pruge (spoj Zlatnih ljiljana i Ušivaka). Širina asfaltne kolovozne trake iznosi 5,5 metara, a dužina 520 metara.

Popova_Kuca_Musici_2019_23 Popova_Kuca_Musici_2019_25 Popova_Kuca_Musici_2019_29

Ovu ulicu je bilo neophodno rekonstruisati s obzirom da su nastale veće štete prilikom izgradnje distributivne gasne mreže Igman – Hadžići.

Popova_Kuca_Musici_2019_31 Popova_Kuca_Musici_2019_32 Popova_Kuca_Musici_2019_34

Radove su finansirali Općina Hadžići i Direkcija za puteve KS. Nadzor nad izvođenjem radova vršio je “Arting BH” Sarajevo.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0