Asfaltiran put za Obrovac

Završeno je nasipanje i asfaltiranje dijela puta od sjedišta Maomex-a u Binježevu do asfaltiranog dijela na Miševićima ukupne dužine 380 metara. Širina asfaltnog kolovoza je tri metra sa pripadajućim bankinama. Ukupna vrijednost predmetnih radova finansiranih od strane Općine Hadžići iznosi 36.727,73 KM. Izvođač radova je „Bucomerc“ d.o.o Kiseljak, a nadzor nad izvođenjem je vršio  „Panprojekt“ d.o.o. Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0