Asfaltiran put Binježevo-Miševići

Radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Rad” Sarajevo okončali su radove rekonstrukcije i asfaltiranja saobraćajnice Binježevo-Miševići ukupne dužine 800 metara. Izgrađena je moderna petmetarska saobraćajnica sa jednostranom pješačkom stazom širine 90 cm.

misevici_asfalt_2019_19 Misevici_asfalt_oktobar_2019_7 Misevici_asfalt_oktobar_2019_12

Odvodnja oborinskih voda riješena je izgradnjom oborinske kanalizacije sa slivničkim rešetkama. Izgrađen je i veliki broj zahtjevnih betonskih zidova i podzida.

misevici_asfalt_2019_3 misevici_asfalt_2019_7 misevici_asfalt_2019_12

Paralelno sa ovim radovima završeni su poslovi izgradnje fekalnog kolektora, gasovoda i izmještanje stubova ulične rasvjete. Radove na projektu izvodilo je preduzeće KJKP “Rad” Sarajevo, a finansirali Općina Hadžići, Direkcija za puteve KS i Ministarstvo saobraćaja KS. Nadzor nad izvođenjem radova vršio je “Arting BH” Sarajevo.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0