Vijeće_35_2020_1

Održana 35. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedavanjem Mirze Mušanovića danas je održana 35. sjednica Općinskog vijeća Hadžići kojoj je prisustvovalo 25 vijećnika. Većinom glasova usvojena je Informacija o izvršenju Budžeta Općine Had...
8000

Krupa zamućena, voda nije za piće

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je usljed nepovoljnih vremenskih uslova...