coronavirus-1

Općinski štab CZ: Nove naredbe

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE  O B A V J E Š T A V A Obavještavamo građane općine Hadžići da je nardbom Federalnog štaba civilne zaštite broj 12-40-6-148-40/20 od 22.03.2020. godine NAREĐENA ZABRANA ...