Adresni_ulice_2020_6

ZAVRŠENA USPOSTAVA ADRESNOG REGISTRA

“Općina Hadžići je, prepoznavši važnost predmetnih aktivnosti, bila jedna od prvih pet jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH koja je započela sistematsku uspostavu adresnog registra za potrebe...