Poplave_Pazaric_Foto4_FB_FUCZ

OBAVIJEST GRAĐANIMA OPĆINE HADŽIĆI

Obavještavaju se građani općine Hadžići, da su zakonom zabranjene sve radnje koje mijenjaju prirodni tok rijeka i potoka na području općine. U te radnje posebno spadaju, nasipanje zemljišta u korita ...
Deminiranje_Tinohovo_2019_38

O B A V I J E S T

Obavještavamo građane da Federalna uprava civilne zaštite, u skladu sa operativnim planom transporta i uništavanja eksplozivnih sredstava pronađenih i uklonjenih prilikom čišćenja površine od razbaca...