Opcinsko_vijece_29_sjednica_2019_36

Javna rasprava: Zaštita izvorišta bunara OB-1 Ovako

Općinsko vijeće Hadžići na 29. sjednici održanoj dana 10.10.2019. godine donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Elaborata o zaštiti izvorišta za bunar OB-1 u krugu pogona MI „Ovako“ na područj...
Opcinsko_vijece_29_sjednica_2019_6

Javna rasprava: Zaštita izvorišta Puhovik

Općinsko vijeće Hadžići na 29. sjednici održanoj dana 10.10.2019. godine donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Elaborata zaštite izvorišta „Puhovik“ i Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za...