obrana_bih_igman

Obavještenje za demobilisane borce

Obavještavaju se demobilisani borci da u skladu sa Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica (Službene novine Federacije BiH br. 54/19), mogu podnositi zahtjeve za ostvarivan...