Poklon_knjiga_2019_1

Kulturna tradicija: „Poklon knjiga za peticu“

I ove godine Općina Hadžići provodi kulturni  projekt  „Poklon knjiga za peticu“  čiji je cilj nagraditi knjigom svakog odličnog učenika osnovnih škola sa područja naše općine. Za odličan uspjeh i pr...