850_4626

Obavijest

JKP «KOMUNALAC» d. o.o. HADŽIĆI Hadžići, Žunovačka br.4 Broj:   2701-II-04/19 Hadžići,12.06.2019.godine Obavijest Obavještava se stanovništvo  naselja Miševići, da će zbog izvođenja radova na rekonst...