Hands of group of businesspersons showing teamwork

Općina Hadžići: Odluka o prijemu volontera 2019

Na osnovu Statuta Općine Hadžići i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV, VI i VII stepena stručne spreme u Općini Hadžići, Općinski načelnik putem Službe za opću uprav...