Godisnjica_44_Komunalac_2014_32

O B A V J E Š T E NJ E

Broj:   514-II-05-1/19 Hadžići, 08.02.2019. godine  O B A V J E Š T E NJ E  Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vo...