547b0192-be0c-4801-b14a-24815c338451-3voda-preview

O B A V J E Š T E NJ E

Broj: 514- II-05/19 Hadžići, 03.02.2019. godine O B A V J E Š T E NJ E Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovod...
download

O B A V J E Š T E NJ E

Javno komunalno preduzeće „KOMUNALAC“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Hadžići“,  da je usljed pogonskih smetnji izazvanih vremen...