vlcsnap-2018-01-04-13h37m18s713

Obavijest – Utorak i srijeda neradni dani

Obavještavamo građane općine Hadžići i uposlenike Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići da je u povodu obilježavanja državnog praznika “Nova godina” radno vrijeme Općine Had...
Novogodisnji_prijem_2018_1

Tradicionalni novogodišnji prijem

U zgradi Općine Hadžići danas je održan tradicionalni novogodišnji prijem Općinskog načelnika i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Hadžići. Prijemu su pored vijećnika prisustvovali predstavnici javnog...
bOSNIC_POLJE

Nacrt Regulacionog plana „Bosnić polje“ Hadžići

Na osnovu člana 25. stav (8) i člana 37. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/17), te člana 24. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona...
Opcinsko_vijece_22_sjednica_2018_19

Program rada Općinskkog vijeća za 2019. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06), člana 24. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 15/09, 17/12...
Zastava

Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira

Odlukom o prekršajima protiv javnog reda i mira utvrđuju se prekršaji protiv javnog reda i mira na području općine Hadžići i prekršajne sankcije koje se izriču počiniocima prekršaja, a koji nisu prop...
budżet

Budžet Općine Hadžići za 2019. godinu

Na osnovu člana 7. stav 1. i člana 38. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), člana 13. Zakona o princip...