Opcinsko_vijece_21_sjednica_2018_9

Javna rasprava: Nacrt Budžeta Općine Hadžići 2019

Općinsko vijeće Hadžići je na 21. redovnoj sjednici održanoj 29.11.2018. godine donijelo Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Hadžići za period 2019-2021. godina i stavlja na Javnu raspra...