59aee5d0dcde16.79136706_voda2

O B A V J E Š T E NJ E

Broj: 03-5705/18 Hadžići,30.10.2018. godine   O B A V J E Š T E NJ E   Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju ...