Put_Binjezevo_Misevici_2018

Rekonstrukcija puta Binježevo-Miševići

Radnici preduzeća KJKP “Rad” Sarajevo, Sarajevogasa i JKP “Komunalac” Hadžići trenutno izvode radove rekonstrukcije putne komunikacije Binježevo-Miševići ukupne dužine 880 met...
Godisnjica_44_Komunalac_2014_32

OBAVJEŠTENJE JKP “KOMUNALAC” HADŽIĆI

Broj:    4802/18 Hadžići,10.09.2018. godine O B A V J E Š T E NJ E Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog ...
Lokve_2017_9

U petak obilježavanje odbrane Lokava

U povodu obilježavanja odbrane Lokava u petak 14.9.2018. godine u selu Lokve održat će se manifestacija pod nazivom “Dani otpora i herojstva Lokve 92-95”. Program manifestacije predviđa r...