Kruzni_tok_2018_3

Hadžići: Izgrađen kružni tok

U Hadžićima su danas okončani radovi na izgradnji kružne raskrsnice na mjestu gdje se ukrštava ulica Hadželi i regionalni put prema Igmanu. Gradnja kružnog toka je trajala od  6. augusta do 2. septem...