Igman_2018_13

„Stazama igmanskih gazija“- Igman 2018

Općina Hadžići i boračke organizacije Općine Hadžići danas su nizom događaja obilježili 26.  godišnjicu “Odbrane Igmana – 92, Brezovača 2018”. Koordinacioni odbor boračkih udruženja Općine Hadžići i ...