Konakovic_Dom_zdravlja_2017_2

Hadžići: Riješen problem porodične medicine

*Mladi doktori, njih 105 evidentiranih na Birou za zapošljavanje dobijaju posao* Zbog gorućeg problema u radu porodične medicine u centralnom objektu Doma zdravlja Hadžići te zbog problema u radu amb...