Defile_folklor_Hadzicko_Ljeto_2017_8

O B A V I J E S T

Pozivajući se na dopis Kantonalnog ministarstva kulture, a koji su dobili od Federalnog ministarstva kulture i sporta, odnosno Ministarstva civilnih poslova BiH, kojim se obavještavaju o Projektu zva...