Godisnjica_44_Komunalac_2014_32

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAMO CIJENJENE KORISNIKE USLUGA DA JE, USLJED SUŠNOG PERIODA, DOŠLO DO DRASTIČNOG SMANJENJA IZDAŠNOSTI IZVORIŠTA VODE I SMANJENJA RASPOLOŽIVIH KOLIČINA VODE ZA DISTRIBUCIJU SA SVIH VODOVODNI...