Vatrogasci_2015

UPOZORENJE NA POVEĆANU OPASNOST OD POŽARA

Obzirom na nastali topli vremenski period sa izrazito visokim temperaturama zraka, što povećava opasnost od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru, upozoravamo sva fizička i pravna lica, kao...