Hadzici_centar_ljeto_2013

Općina Hadžići angažovala 17 volontera

Po završenom Javnom pozivu za prijem volontera na određeno vrijeme na period od jedne godine, u skladu sa članom 12. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV, VI i VII ste...