Put_Ljubovčići_Jeleč_pripreme_2017_17

Hadžići: Građevinska sezona u punom jeku

Građevinska sezona na području općine Hadžići u punom je jeku. Nakon izgradnje 1,2 kilometra kanalizacionog sistema Ljubovčići – Jeleč vrše se pripreme za asfaltiranje ove dionice. Širina asfaltne ko...