Mella_odlazi_ja_kofer_nosim_molim_2017_9

O B A V I J E S T

Obavještavamo građane i pravna lica da će se, u skladu sa zaključkom Općinskog vijeća broj 01-01-2-9796/2016 od 01.12.2016. godine i odlukom Općinskog načelnika broj 09-49-2656/17 od 22.03.2017. godi...
17629856_1015321815267879_6198958828130792876_n

U P O Z O R E NJ E U VEZI UČESTALIH POŽARA

  Obzirom na učestale požare na području općine Hadžići upozoravamo stanovništvo na strogu zabranu nekontrolisane upotrebe vatre na otvorenom prostoru, posebno u blizini lahko zapaljivih materij...