rUKE

JAVNI POZIV – PROJEKTI MLADIH 2017

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Hadžići, člana 3. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta O...